መርሓባ!

ኣብዚ ገጽ ስለ ዝመጻኩም ደስ ይብለና። ኣብዚ ገጽ ጥዑምቲ ጀበና ቡን እናሰተና ብዛዕባ ህይወት፣ እምነትን ኣብ ነዘርላንድ ህይወትና ከመይ ገርና ነመዓራርን ዝመሰሉ ቪዲዮታት ነመሓላልፍ።

ሕቶታት ኣሎካ ዶ ወይ ከኣ ብዛዕባ ዝኮነ ነገር ክትዘራረብ ትደሊ? ኢሜል ኣብ ዚኾነ ግዜ ስደደልና ወይ ከኣ ብቀጥታ ብፌስቡክ መሰንጀር ምሳና ኣዕልል። ካባኻ ኪንሰምዕ ብጣዕሚ ሕጉሳት ኢና።
ብሩኽ ቡን ይግበረልኩም!

ዝምድና እግዚኣብሔርን ሰብን ከመይ ነይሩ? ታሪኽ ፍጥረት ዓለም

24 augustus 2020

ዝምድና እግዚኣብሔርን ሰብን ከመይ ነይሩ? ታሪኽ ፍጥረት ዓለም ኣብዚ ካልኣይ ክፋል፣ ስድራቤት ብሩኽን መሓዞም ፌፈንን፣ ናይ ሚሪ ጥዑም ጀበና ቡን እናሰተዩ ብዛዕባ ታሪኽ ፍጥረት ዓለም ካብ መጽሓፍ ቅዱስ ይዘራረቡ። ብቀጥታ ብፌስቡክ መሰንጀር ምዝርራብ ኢሜል ምስዳድ

እግዚኣብሄር ኣብ ግዜ መከራና ኣበይ ኣሎ? ታሪኽ ቅዱስ ዮሴፍ

2 juli 2020

እግዚኣብሄር ኣብ ግዜ መከራና ኣበይ ኣሎ? ታሪኽ ቅዱስ ዮሴፍ ኣብዚ ቀዳማይ ክፋል፣ ስድራቤት ብሩኽ፣ ናይ ሚሪ ጥዑም ጀበና ቡን እናሰተዩ ብዛዕባ ዛንታ ናይ ቅዱስ ዮሴፍ ካብ መጽሓፍ ቅዱስ ይዘራረቡ። ብቀጥታ ብፌስቡክ መሰንጀር ምዝርራብ ኢሜል ምስዳድ