መርሓባ!

ኣብዚ ገጽ ስለ ዝመጻኩም ደስ ይብለና። ኣብዚ ገጽ ጥዑምቲ ጀበና ቡን እናሰተና ብዛዕባ ህይወት፣ እምነትን ኣብ ነዘርላንድ ህይወትና ከመይ ገርና ነመዓራርን ዝመሰሉ ቪዲዮታት ነመሓላልፍ።

ሕቶታት ኣሎካ ዶ ወይ ከኣ ብዛዕባ ዝኮነ ነገር ክትዘራረብ ትደሊ? ኢሜል ኣብ ዚኾነ ግዜ ስደደልና ወይ ከኣ ብቀጥታ ብፌስቡክ መሰንጀር ምሳና ኣዕልል። ካባኻ ኪንሰምዕ ብጣዕሚ ሕጉሳት ኢና።
ብሩኽ ቡን ይግበረልኩም!

እግዚኣብሄር ኣብ ግዜ መከራና ኣበይ ኣሎ? ታሪኽ ቅዱስ ዮሴፍ

2 juli 2020

ኣብዚ ቀዳማይ ክፋል፣ ስድራቤት ብሩኽ፣ ናይ ሚሪ ጥዑም ጀበና ቡን እናሰተዩ ብዛዕባ ዛንታ ናይ ቅዱስ ዮሴፍ ካብ መጽሓፍ ቅዱስ ይዘራረቡ።