ናይ ተስፋ ዛንታታት

እግዚኣብሄር ኣብ ግዜ መከራና ኣበይ ኣሎ? ታሪኽ ቅዱስ ዮሴፍ

ኣብዚ ቀዳማይ ክፋል፣ ስድራቤት ብሩኽ፣ ናይ ሚሪ ጥዑም ጀበና ቡን እናሰተዩ ብዛዕባ ዛንታ ናይ ቅዱስ ዮሴፍ ካብ መጽሓፍ ቅዱስ ይዘራረቡ።

ዝምድና እግዚኣብሔርን ሰብን ከመይ ነይሩ? ታሪኽ ፍጥረት ዓለም

ኣብዚ ካልኣይ ክፋል፣ ስድራቤት ብሩኽን መሓዞም ፌፈንን፣ ናይ ሚሪ ጥዑም ጀበና ቡን እናሰተዩ ብዛዕባ ታሪኽ ፍጥረት ዓለም ካብ
መጽሓፍ ቅዱስ ይዘራረቡ።

ነዚ ኣካፍል