ታሪኽ-በዓል-ልደት-ሰብ-ጥበብ

ታሪኽ በዓል ልደት – ሰብ ጥበብ ብቀጥታ ብፌስቡክ መሰንጀር ምዝርራብ መጽሓፍ ቅዱስ ብትግርኛ App ኢሜል ምስዳድ Youtube “ንዑ ቡን ስተዩ” ኣብ ፌስቡክ privacy policy

Lees meer

ዝምድና እግዚኣብሔርን ሰብን ከመይ ነይሩ? ታሪኽ ፍጥረት ዓለም

ቅዱስ ወንጌልትግርኛ መጽሓፍ ቅዱስቪዲዮታት ምህሮ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዓውደ ዓመትመዝሙርመልእኽቲ ስደድ ዝምድና እግዚኣብሔርን ሰብን ከመይ ነይሩ? ታሪኽ ፍጥረት ዓለም ኣብዚ ካልኣይ ክፋል፣ ስድራቤት ብሩኽን መሓዞም ፌፈንን፣ ናይ ሚሪ ጥዑም ጀበና ቡን እናሰተዩ ብዛዕባ ታሪኽ ፍጥረት ዓለም ካብ መጽሓፍ ቅዱስ ይዘራረቡ። Share this with your friends: Privacy policy

Lees meer

እግዚኣብሄር ኣብ ግዜ መከራና ኣበይ ኣሎ? ታሪኽ ቅዱስ ዮሴፍ

ቅዱስ ወንጌልትግርኛ መጽሓፍ ቅዱስቪዲዮታት ምህሮ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዓውደ ዓመትመዝሙርመልእኽቲ ስደድ እግዚኣብሄር ኣብ ግዜ መከራና ኣበይ ኣሎ? ታሪኽ ቅዱስ ዮሴፍ ኣብዚ ቀዳማይ ክፋል፣ ስድራቤት ብሩኽ፣ ናይ ሚሪ ጥዑም ጀበና ቡን እናሰተዩ ብዛዕባ ዛንታ ናይ ቅዱስ ዮሴፍ ካብ መጽሓፍ ቅዱስ ይዘራረቡ። Share this with your friends: Privacy policy

Lees meer